0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار حکم پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  International Modus Icons of Darts Live League
David Evans
۵
۲
Scott Marsh
Finished
۱۷:۳۵
Martin Adams
۱
۵
David Evans
Finished
۱۸:۵۰
David Evans
۴
۵
James Hubbard
Finished
۱۴:۲۵
Paul Nicholson
۵
۱
David Evans
Finished
۱۴:۵۰
Scott Marsh
۴
۵
James Hubbard
Finished
۱۵:۱۵
James Hubbard
۱
۵
Martin Adams
Finished
۱۶:۳۰
Martin Adams
۵
۲
Scott Marsh
Finished
۱۹:۴۰
James Hubbard
۳
۵
Paul Nicholson
Finished
۱۴:۰۰
Martin Adams
۱
۵
Paul Nicholson
Finished
۱۵:۴۰
Fallon Sherrock
۲
۵
David Evans
Finished
۱۶:۰۵
Paul Nicholson
۲
۵
Fallon Sherrock
Finished
۱۷:۱۰
Fallon Sherrock
۵
۳
James Hubbard
Finished
۱۸:۰۰
Scott Marsh
۴
۵
Paul Nicholson
Finished
۱۸:۲۵
Scott Marsh
۵
۲
Fallon Sherrock
Finished
۱۹:۱۵
Fallon Sherrock
-
-
Martin Adams
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۵
  International Remote Darts League
Thibault Tricole
۵
۵
David Cameron
Finished
۰۲:۳۰
David Cameron
۳
۶
Larry Butler
Finished
۰۰:۳۰
Darren Herewini
۱
۶
Thibault Tricole
Finished
۰۱:۰۰
Darren Herewini
۱
۶
David Cameron
Finished
۰۱:۳۰
Thibault Tricole
۵
۵
Larry Butler
Finished
۰۲:۰۰
Larry Butler
۶
۴
Darren Herewini
Finished
۰۳:۰۰
  International PDC Home Tour
Joe Cullen
۵
۶
Jonny Clayton
Finished
۰۰:۰۵
Rob Cross
۶
۵
Nathan Aspinall
Finished
۰۰:۴۰
Nathan Aspinall
۶
۵
Joe Cullen
Finished
۰۱:۰۰
Jonny Clayton
۶
۱
Rob Cross
Finished
۰۱:۵۰
Nathan Aspinall
-
-
Jelle Klaasen
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Gary Anderson
-
-
Jonny Clayton
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید